Trámové stropy, dutiny, šikminy

dutiny1Vaše stropní konstrukce nad posledním patrem může být řešena jako trámový strop. Jedná se o celodřevěnou konstrukci složenou z trámů, či tzv. polštářů (dřevěné kulatiny opracované pouze ze dvou stran) následně pobitou prkenným podhledem a záklopem. Nemusí se jednat pouze o poslední podstřešní část, ale i o přechody mezi obytným patrem a půdním prostorem. 

Zateplení trámového stropu foukanou izolací probíhá v několika krocích:

  1. Otevření montážních otvorů v trámovém stropu
  2. Aplikace granulátu
  3. Uzavření trámového stropu

Průběh realizace Vám při zaměření vysvětlí náš technik. Po příjezdu začínáme buď přípravnými pracemi (otevřením trámového stropu), nebo již samotnou aplikací foukané izolace. Vše záleží na předchozí domluvě.